Intake vragenlijst

  Algemene gegevens
  Volledige naam incl. voorletters
  Roepnaam
  Geboortedatum
  Geboorteplaats
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoon privé
  Mobiel tel.nr.
  E-mailadres
  Burgerlijke staat
  Naam evt. partner
  Aantal evt. kinderen
  BSN nummer
  Zorgverzekeringsmaatschappij
  Welk pakket heeft u bij deze zorgverzekeraar
  Polisnr/relatienr zorgverzekering:
  Identiteitsbewijs
  Nummer identiteitsbewijs
  Beroep
  Naam en adres apotheek

  Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vind ik samenwerking met andere behandelaren belangrijk. Bent u geen vaste patient bij huisartsenpraktijk Heukels? Indien nodig, zal ik dan contact opnemen met uw eigen huisarts voor meer informatie.

  Gaat u ermee akkoord als wij, indien nodig, schriftelijk of telefonisch verdere informatie opvragen bij uw eigen huisarts?
  Gaat u ermee akkoord dat wij uw huisarts over uw behandeling berichten?
  Is uw huisarts op de hoogte?
  Adres van uw huisarts
  Handtekening
  Belangrijkste reden van uw bezoek
  Geef een samenvatting van uw belangrijkste klachten/vragen, de reeds verrichte onderzoeken, de gestelde diagnose en de gevolgde therapie (met welk resultaat):
  Wat hoopt u aan het eind van het integrale traject bereikt te hebben? Wat zou voor u een goede uitkomst zijn?
  Voorgeschiedenis

  Graag aangeven wat zich bij u heeft voortgedaan, wanneer en eventuele complicaties, indien u deze informatie ter hand hebt, bij de volgende situaties:

  Doorgemaakte ziekten (geef bij benadering aan hoe oud u was):
  Bent u onder behandeling (geweest) bij een specialist? Zo ja, wanneer en waarvoor:

  Graag aangeven, indien bij u bekend, de ziekten en kwaaltjes die in de familie voorkomen of voorkwamen en de leeftijd van overlijden, als ook de doodsoorzaak van familieleden:

  Vader
  Moeder
  Broers/zussen
  Ziekte tijdens buitenlandse reis
  Medicijnen geslikt tijdens buitenlandse reis
  Buikgriep gehad
  Opnames in ziekenhuis, en zo ja, waarvoor
  Operaties gehad, en zo ja, welke
  Ongevallen of ander letsel
  Antibiotica kuren gehad
  Prednison gebruikt
  Miskramen/abortussen
  Zwangerschappen, hoeveel, complicaties
  Allergieën (voeding, medicatie of andere dingen)
  Medicatie en andere middelen

  Geef aan wat u gebruikt, sinds wanneer en in welke dosering

  Medicatie
  Supplementen
  Homeopathische middelen
  Roken
  Alcohol
  Koffie
  Drugs
  Voeding
  Hoe is de eetlust?
  Wat eet u zoal op een dag? (indien u hier uitgebreider advies over wilt, vult u dan het voedingsdagboek in)
  Zijn er voedingsmiddelen die u niet verdraagt?
  Volgt u een dieet? Zo ja, welke?
  Darmgezondheid
  Heeft u last van (zo ja, kruis aan)
  Denkt u dat hierbij sprake is van:
  Beweging
  Hoeveel beweging krijgt u per dag/per week en welk soort beweging (bijvoorbeeld wandelen / fietsen / zwemmen / krachttraining / of een andere vorm van beweging):
  Levensloop/mentale gezondheid/relaties
  Kunt u uw gevoel goed uiten:
  Is er momenteel sprake van stress of spanning? Zo ja, kunt u hier wat over vertellen?
  Zijn er psychische problemen (geweest). Zo ja, bent u hiervoor behandeld en wat was het resultaat:   
  Heeft u in uw leven schokkende of traumatische ervaringen gehad? Zo ja, welke en hoe heeft uw lichamelijk of geestelijk welzijn hierop gereageerd?
  Hoe is uw relatie ten opzicht van uw naaste verwanten?
  Partner
  Kinderen
  Ouders
  Persoonsbeschrijving
  Hoe zou de persoon die u het beste kent, u omschrijven?
  Hoe zou u uzelf omschrijven
  Hobby’s
  Overig
  Zijn er zaken die in deze vragenlijst niet aan bod zijn gekomen en die u toch graag wilt bespreken:
  Andere opmerkingen